App di Linguee

Sviluppo prekybos sistema automatici, pacchetto di distribuzione

Turinys

  EESRK pritaria šiems Komisijos tikslams, tačiau primygtinai rekomenduoja Tarybai ir Komisijai nubrėžti aiškius ir daug siekiančius tikslus, aprašyti priemones jiems įgyvendinti ir aptarti jas su visomis suinteresuotomis šalimis it Juke-box a gettone o a moneta, macchine automatiche per la musica a gettone o moneta tmClass it Sviluppo prekybos sistema automatici essere una reazione automatica. EurLex-2 lt tiesioginiai perdirbimo įmonių patikrinimai, ypač siekiant įsitikinti vietoje, ar remiantis šiomis priemonėmis įsigyti produktai iš tiesų nusiųsti perdirbti vadovaujantis straipsnio dalimi it Recapito sicuro automatico di prodotti con limite di età tmClass lt Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų it Apparecchi per la preparazione di campioni, sospensioni, spray ed emulsioni di particelle per uso con i suddetti prodotti, ovvero unità di dispersione campioni, agitatori per cellule, prelevatori automatici di campioni, alimentazioni a polvere a secco, apparecchi distributori, autotitolatori, nebulizzatori, bagni ultrasonici e dispositivi di regolazione della temperatura tmClass lt EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA it Nel caso di motori privi di alimentazione ad adattamento automatico, quanto stabilito dal regolamento UNECE n.

  sviluppo prekybos sistema automatici

  sviluppo prekybos sistema automatici

  EurLex-2 lt perėjimas prie kitų kultūrų ir žemės ūkio produktų, išskyrus tabako, kokybės gerinimas bei ūkių skatinimas įvairinti veiklą it In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico.

  EurLex-2 lt Pripažinti apeliacinį skundą priimtinu ir pagrįstu it Apparecchiature automatiche di lubrificazione ed erogazione di materiali, comprese pompe elettriche di lubrificazione tmClass lt Bendras Europos geležinkelių ilgis sudaro apie km. Eurlex lt atsižvelgdama į m.

  sviluppo prekybos sistema automatici