Startuolių ekosistemos viltis – iš jų ateityje tikimės realių inovatyvių sprendimų

Tarptautinės prekybos ekosistema. Naujienos - Lietuvos prekybos įmonių asociacija

Turinys

  tarptautinės prekybos ekosistema

  Įgyvendindama nustatytą tikslą, IPBES vykdo susijusias funkcijas ir nustato mokslinės informacijos, padedančios formuoti politiką, rinkimo prioritetus, atlieka moksliškai patikimus ir nepriklausomus žinių apie biologinę įvairovę ir ekosistemines paslaugas vertinimus pasauliniu ir regioniniu lygiu.

  Kokie yra jo pagrindiniai momentai? IPBES 7-ojoje plenarinėje sesijoje m.

  tarptautinės prekybos ekosistema

  IPBES pasauliniame vertinime įvertinta biologinės įvairovės ir ekosistemų žmonijai teikiamų paslaugų būklė, jos pokyčių priežastys, biologinės įvairovės tarptautinės prekybos ekosistema ekosisteminių paslaugų praradimų pasekmės žmonijai ir galimi scenarijai ateinantiems trim dešimtmečiams, tiek išliekant šių dienų tendencijoms, tiek įgyvendinant rekomenduojamas politikos alternatyvas.

  IPBES pasauliniame vertinime atkreipiamas dėmesys į tai, jog, remiantis moksliniais tyrimais, dešimtys tūkstančių augalų, gyvūnų ir kitų organizmų rūšių yra ant išnykimo ribos, pasaulio šalys naudoja gamtinius išteklius intensyviau nei šie gali atsinaujinti, o gamtos galimybės tiekti maistą ir geriamąjį vandenį augančiai tarptautinės prekybos ekosistema populiacijai yra ženkliai sumažėjusios visuose pasaulio regionuose. IPBES pasauliniu vertinimu bus remiamasi artimiausią dešimtmetį formuojant pasaulinę ir regioninę biologinės įvairovės politiką, rengiant naują Jungtinių Tautų Biologinės įvairovės konvencijos strateginį biologinės įvairovės išsaugojimo planą po m.

  tarptautinės prekybos ekosistema

  IPBES pasaulinio vertinimo turinys Trejus metus dokumentą rengė ekspertų iš 50 pasaulio šalių, daugiau nei kitų tarptautinės prekybos ekosistema prisidėjo savo ekspertinėmis žiniomis. Tai antrasis toks išsamus vertinimas po m.

  tarptautinės prekybos ekosistema

  Siekiant išvengti dar spartesnio biologinės įvairovės nykimo, siūloma dar labiau sustiprinti jau egzistuojančių gamtosauginių teisės aktų įgyvendinimą bei priimti naujus, pvz.